Menu Luk

Regler for booking af hallen

Som hovedregel bookes hallen i forbindelse med det årlige halfordelingsmøde, som afholdes en gang om året.

Det er som udgangspunkt Gadstrup IF sammen med Halinspektøren, som styrer “slagets gang” i forbindelse med halfordelingen.

Efter halfordelingen, vil Halinspektøren sørge for, at der sendes referat fra mødet med aftalte tider til deltagerne i halfordelingsmødet.

Når tiderne er helt fastlagt, er det den enkelte afdeling som booker deres tider på Foreningsportalen

Hvis f. eks. et weekend arrangement afbookes er reglen, at afdelingen, som har tiden normalt booket på foareningsportalen, har forbookingsretten indtil 4 uger før. Herefter kan andre afdelinger booke tiden.

Er der ledige tidspunkter i hallen, har andre afdelinger og foreninger under Roskilde kommune mulighed for at booke den / de ledige tid(er) i kalenderen.