Menu Luk

Regler for booking af Ramsø Hallen

Fordeling af haltider

Som hovedregel fordeles haltiderne i Ramsø Hallen i forbindelse med den årlige halfordeling, som finder sted i starten af det nye år. Her fordeles haltider mellem de foreninger som er medlem under paraply organisationen Gadstrup IF.
Halinspektøren indkalder og er ordstyrer under mødet.

Halinspektøren har samtidig ansvaret for, at indhente ønsker til tider og repræsentere de forskellige institutioner og interesseorganisationer i lokalområdet under Roskilde kommune, således de på ligelig vis deltager i fordelingen af tider. Skolen og institutionerne har højeste prioritet i hverdagene indtil kl. 15:00.

Efter halfordelingen, rundsender Halinspektøren tidsskema fra mødet til samtlige deltagere i halfordelingsmødet.

Når tiderne er helt fastlagte og aftalt i forhold til tidsskemaet, er det den enkelte afdeling/institution, som booker tiderne i Foreningsportalen

Regler for booking af Ramsø Hallen

Samtlige foreninger og institutioner har mulighed for at booke ledige tider i hallerne.
VIGTIGT!! Hallerne kan kun benyttes ved forudgående booking.

Afbooking af hal tider

Kan en booket tid ikke anvendes skal denne afbookes, således tiden kan komme andre brugere til gavn.
Udeblivelse fra bookede tider kan medføre suspendering af tider f. eks. ved seriebooking.