Menu Luk

Regler for booking af hallen

Fordeling af haltider

Som hovedregel fordeles haltiderne i forbindelse med det årlige halfordelingsmøde.
Halinspektøren indkalder til halfordelingen i slutningen af januar måned for fordeling det kommende efter og forår med slut ved skolernes sommerferie start.
Som udgangspunkt er det Gadstrup IF sammen med Halinspektøren, som styrer mødet i forbindelse med halfordelingen.

Halinspektøren har ansvaret for, at indhente ønsker til tider og repræsentere de forskellige institutioner og interesseorganisationer i lokalområdet under Roskilde kommune, således de på ligelig vis deltager i fordelingen af tider. Skolen og institutionerne har højeste prioritet indtil kl. 15:00.

Efter halfordelingen, rundsender Halinspektøren tidsskema fra mødet til  samtlige deltagere i halfordelingsmødet.

Når tiderne er helt fastlagte og aftalt i forhold til tidsskemaet, er det den enkelte afdeling/institution, som booker tiderne på Foreningsportalen

Regler for booking af Ramsø Hallen

Samtlige foreninger og institutioner har mulighed for at booke ledige tider i hallerne.
VIGTIGT!! Hallerne kan kun benyttes ved forudgående booking i foreningsportalen.

Afbooking af hal tider

Kan en booket tid ikke anvendes skal denne afbookes, således tiden kan komme andre brugere til gavn.
Udeblivelse fra bookede tider kan medføre suspendering af tider f. eks. ved seriebooking.