Menu Luk

Brev til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer

Formanden for Ramsø Hallens bestyrelse Vinni Smith Dinesen, har sendt nedenstående brev til Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer.

Gadstrup den 7. juli 2014

Vedr.: Projektet for ”Ramsø Hallens udvidelse”.

Som formand for Ramsø Hallens  bestyrelse, var det med stor frustration og undren at erfare, at de penge der var afsat til udvidelsen af Ramsøhallen, med frigivelse i 2015 og 2016, blev forslået udsat til 2018 og 2019.

Når jeg skriver til jer, er det i håbet om, at kunne få lov at til at fremvise og argumentere for, at Ramsøhallen stadig har et kæmpe behov for en udvidelse, med mulighed for hurtigst muligt, at kunne imødekomme det øgede pres på hallen. Både som et resultat af den nye skolereform, de ændrede tendenser indenfor befolkningens idrætsvaner, men også det faktum at Gadstrup skole er en idrætsskole, med fokus på sundhed og højt aktivitetsniveau blandt skolebørn.

Ramsø Hallens  bestyrelse, GIF og projektgruppen for ”Udvidelsen af Ramsøhallen”, har arbejdet meget seriøst og målrettet og gør det stadigvæk, for at virkeliggøre og realisere et behov i lokalområdet.
Jeg er meget bevidst om, at der har været og er mange faktorer i spil, omkring behovet og ønskerne for udvidelsen af Ramsøhallen. Samtidig har det første udgangspunkt ændret sig, idet en forening i Ramsøhallen, Gadstrup Team Gym ønsker at forlade Ramsøhallen til fordel for et nyt springcenter i Roskilde. Denne ændring i udgangspunktet, ændrer bare ikke på det fortsatte behov for en udvidelse af Ramsøhallen, med muligheden for, at den samlede idrætsaktivitet kan imødekomme et stigende behov.
Fra min synsvinkel, er GTG´s ønske om at forlade Ramsøhallen, en erkendelse af, at en forening med eliten for øje og med en samlet medlemsskare på maksimal 150 medlemmer, ikke kan få indfriet behovet for træningsfaciliteter, på bekostning af 1000 medlemmer i de andre foreninger i Ramsøhallen.

I ugerne efter offentliggørelsen af budgetforslaget til det strategiske anlægsbudget, kunne man læse flere artikler i Dagbladet, hvor flere involverede udtaler sig om både for og imod bevillinger til enten Ramsøhallen eller GTG. Bl.a. udtaler formanden for RIU sig om Ramsø Hallens  behov. Det kan være meget frustrerende at læse diverse ytringer, når man sidder med så mange argumenter for den gode sag, men det er altid lærerigt at læse hvad der rør sig i andres tanker. Jeg er dog af den mening, at man skal holde sig på egen banehalvdel og kan ikke se hvilke forudsætninger RIU`s formand har, for at udtale sig om Ramsø Hallens  behov.

Jeg har dog brugt de forløbne uger, siden offentliggørelsen af budgetforslaget, til at vende blikket ind ad. Jeg har gjort mig mange tanker om historikken i Gadstrup lokalsamfund, idrætslivet, skolen og de respektive faciliteter. Er vi et forkælet lille lokalsamfund, der bare kræver ind, uden tanke for omkostninger og behov? Jeg mener absolut ikke det er tilfældet. Vores projekt for udvidelsen af Ramsøhallen er ikke bare en drøm for de få. Det er et ønske, formuleret på baggrund af et velargumenteret og undersøgt behov. Det er til gavn og mulig glæde for alle i Gadstrup og omegn. Ikke mindst den vigtigste gruppe, som er skolebørnene i alle årgange.

Nu er det ferietid og det gælder selvfølgelig også arbejdet som politiker og udvalgsmedlem i Roskilde, men det er mit håb, at I vil tage imod en invitation til et møde i Ramsøhallen, hvor jeg, sammen med næstformanden i Ramsø Hallens  bestyrelse, kan få en åben dialog med jer, som udvalgsmedlemmer i Kultur- og idrætsudvalget.
Jeg er klar til at åbne dørene for jer, til august, når ferien er vel overstået. Jeg møder naturligvis gerne op på jeres matrikel, hvis det giver større muligheder.

Jeg ser frem til at høre fra jer, med forslag til en mødedato.

Mange hilsner
Vinni Smith Dinesen
Formand for Ramsø Hallens  bestyrelse
Tlf. 31240482