Menu Luk

Almindelig og dagligt brug

Ramsø Hallen kan ikke anvendes uden der forinden er booket en tid på Foreningsportalen, i ferien bookes tiderne på hallens kalender (se under Brug af hallen i skolens ferie mv.).

Det elektroniske adgangssystem bruges til at bringe sig adgang til hallen.

Hallen, er som udgangspunkt ikke åben, uden en træner, leder eller nøgleansvarlig, har skabt adgang til hallen.

Når hallen er åben af en bruger, er det forbundet med et vist ansvar, nemlig ansvar for, at kun personer, som har booket tid i hallens kalender eller har en aftale med en træner eller leder om at måtte være i hallen.

Vigtigt!! Sidste nøgleansvarlige har ansvaret for, at hallen er lukket (Det elektroniske nøglesystem).

Åben hal funktionen er aktiv fra kl. 7:00 til kl. 22:00. Herefter vil åben hal funktionen være ude af drift og dørene vil gå i låsefunktionen umiddelbart efter brug af nøglen.

Brug af hallen uden for hallens anførte åbningstider, skal aftales med halinspektøren.

Brugeren, som har skaffest sig adgang til hallen, har ansvaret for, at hallens ordensregler overholdes, samt ansvaret for den fornødne oprydning herefter.
En gylden regl er, at hallen afleveres så den er brugbar for næste bruger. Er der bemærkninger til standarten ved opstart, bør dette informeres til halinspektøren 4619 1001.
Er der ikke ytret respekt om oprydningen, vil den fornødne oprydning ske af hallens personale for den representative afdelings regning. Den fornødne oprydning / rengøring afregnes til 400,- pr. time.