Menu Luk

Kommentar til høringssvar

Gadstrup den 22.september 2013

Høringssvar til forslag til budget for Roskilde Kommune 2014.

Kære kommunalbestyrelse

Vi skal gøre det kort. Vi har bemærkninger tiI det strategiske anlægsbudget.
I Gadstrup IF er vi glade for, at der er afsat 15 mio. kr til udvidelsen af Ramsø Hallen. Vi er også glade for, at den sidste del af budgettet er fremrykket, så der frigives 5 mio. kr i 2015 og 10 mio. kr. 2016 mod tidligere 5 mio. kr. hvert år fra 2015, 16 og 17.

Vi ønsker gerne hele beløbet frigivet i 2015, så vi kan komme i gang med byggeriet og blive færdig inden for et år. Årsagen er, at vi ønsker en så kort byggeperiode som muligt, samt at der er pres på vores faciliteter og at vi derfor ønsker at tage udvidelsen i brug hurtigst mulig.

Mange hilsner

Merete Olsen
Fdm Gadstrup IF
Merete.olsen.61@gmail.com
Tlf: 26703679