Menu Luk

Projektgruppe 2014 & 15

I forbindelse med Ramsø Hallens udvidelse, har hallens bestyrelse nedsat en projektgruppe, som forestår og indsamler data omkring den kommende udvidelse.

Projektgruppen er i øjeblikket i gang med at færdiggøre ideoplægget til, det samlede halprojekt, som indeholder ideer til Ramsø Hallen som samlingspunkt.

Projektgruppen arbejder efter en meget stram tidsplan, idet det første spadestik til haludvidelsen skal tages i 2015.

Projektgruppen består af følgende personer:

Bo Schytte
Hans-Kurt Johansen
Helle Troensegaard
Henning Riber
Lars Christensen
Tina Winding Tofte