Menu Luk

Brev til Birgit Petersen & Joy Mogensen

Gadstrup den 4. marts 2013

Kære Birgit Petersen og Joy Mogensen

Jeg skriver til Jer, da vi i Gadstrup Idrætsforeningen, samt flertallet af Ramsø Hallens bestyrelse, er blevet bekendt med, at Gadstrup TeamGym arbejder med en alternativ plan i forhold til udvidelsen af Ramsø Hallen.

Bekymringen er stor, da det er Frank Veje Rasmussen, formanden for Ramsø Hallens bestyrelse og medlem af en 3 mands projektgruppe, som forestår haludvidelsen, der tilsyneladende “passivt” ser til, at der arbejdes med et alternativt projekt.

Projektgruppen var langt fremme med planerne sammen med en arkitekt, der har første udkast færdig til en haludvidelse.

Projektet er af uforståelige grunde sat i stå og der foregår ingen aktivitet i projektgruppen mere.

Frank Veje Rasmussen har begrundet dette med at Gadstrup TeamGym arbejder med alternative planer og måske vil forlade Gadstrup, til fordel for et projekt i Roskilde.

Hvis dette projekt bliver til noget, ser han ingen behov for en udviddelse af Ramsø Hallen.

Idrætsforeningen og hovedparten af Ramsø Hallens bestyrelse betragter Frank Veje Rasmussen som inhabil og vil blive stemt ud af Ramsø Hallens bestyrelse på næste generalforsamlingen ultimo marts måned.

  • Vi er bekymrede for at:
    at de 15 mio. kr, der i 2015-17 er sat af på Roskilde Kommunens strategiske anlægsbudget til udvidelse af Ramsøhallen, kan blive kanaliseret hen til andre områder af Roskilde Kommune.
  • at de midler, der er afsat til forbedrede idrætsfaciliteter for mange personer i lokalområdet, nu vil blive flyttet, fordi en lille del af idrætsforeningens medlemmer – måske kun nogle få personer – ikke ønsker at benytte Ramsø Hallen som base.
  • at der er personer, der repræsenter en afdeling med mindre end 15 % af idrætsforeningens medlemmer og endnu mindre i lokalområdets indbyggere kan give indtryk af et ønske om flytning af udvidelsen sker med hele Idrætsforeningens og Ramsø Hallens bestyrelses kendskab og måske også billigelse. Det er ikke tilfældet.

Spørgmål

Vi ønsker at vide:

a) Har vi grund til at være bekymrede?

b) Er der aktiviteter i gang i kulturudvalget med henblik på at flytte midler, som kan hindre en udvidelse af Ramsø Hallen.

Baggrund

Idrætsforeningen og Ramsø Hallen a.m.b.a. har siden 2005 arbejdet i fællesskab omkring en tilbygning til Ramsøhallen. Vi, GIF og Ramsøhallen arbejdede først med et udkast og fik senere en arkitekt til at tegne et forslag som GIF – som idrætsforeningen bakkede helhjertet op omkring.

Forud for dette projekt lå en undersøgelse af afdelingerne behov 10 år frem i tiden.

Tilbygningen skulle rumme et gymnastikkraftcenter – det var og er der inden tvivl om, men også plads til at huse Gadstrup Motion, en større udbygning af omklædningsfaciliteter til bl.a. Gadstrup Fodbold og plads til kulturelle muligheder.

Projektet blev i første omgang indstillet af kulturudvalget, men ikke vedtaget af byrådet i Roskilde Kommune.

GIF og bestyrelsen i Ramsø Hallen arbejde dog videre med projektet, idet presset på hallen og dennes faciliteter fortsat var meget stort.

Efter en invitation i maj 2011, besøgte Birgit Pedersen Ramsø Hallen og var stemt for, at der absolut var behov for en udvidelse og sagen blev dermed genåbnet.

Samme tegninger blev genindsendt til Roskilde Kommune i juni måned.

Herefter blev projektet vedtaget og sat på det strategiske anlægsbudget.

Projektet omfatter primært en springhal/springsgravsområde, men også faciliteter til Gadstrup Motion og til Gadstrup Fodbold. Der er to gymnastikafdelinger i området dels Gadstrup TeamGym der organiser primært elitegymnastik og Gadstrup Gymnastik med en mere brede afdeling, men der dog også har konkurrencegymnastik på programmet.

Begge afdeling har ca. lige mange gymnaster.

Det kan oplyses, at Gadstrup Motion har til huse i egne barakker foran Ramsøhallen. De har en midlertidig dispensation til byplanvedtægten gældende til 2020. Dispensationen blev givet på betingelsen af, at Gadstrup Motion blev en del af Ramsø Hallens udvidelse. Denne afdeling består nu af over 400 medlemmer, der glæder sig meget til at komme indenfor i de 400 m2 motionslokaler med ordentlige og tilstrækkelige badeforhold og hvor ventilation, varme m.v. er i orden.

Der er afsat kr. 200.000 til projektering af udvidelsen og midlerne er frigivet til brug.

Ramsø Hallen har nedsat en projektgruppe, som varetager udvidelsen og de har arbejdet konstruktivt indtil nu.
Det er dette arbejde som nu er sat i stå, som tidligere nævnt. 

Medlemmer og afdelinger

Gadstrup Idrætsforening bestod i 2012 af følgende afdelinger med disse antal medlemmer:
Gymnastik:
TeamGym:
Motion:
Tennis:
Håndbold:
Badminton:
Fodbold:

Tal fra 2011

GIF medlemsstatisitk 2006-2011

Uanset om TeamGym flytter til Roskilde, er der stadig et stort behov for en haludvidelse i Gadstrup, bl.a. stigning i medlemstallet for Fodbold, som kun har kunnet træne hele vinteren  1 time om ugen og Gadstrup Motion som har alt for dårlige forhold til den store medlems tilgang.

 

Men det er klart at det er andre behov der skal lægges op til i forbindelse med haludvidelsen.

Venlig hilsen
Gadstrup Idrætsforenings forretningsudvalg ved:

Fdm. Merete Olsen, Næstformand Elif Eghave, Kasserer Lone Bilyk og Sekretær Henning Riber
og
Ramsø Hallens bestyrelse ved:
Næstformand Tina Larsen, Sekretær Hans Nielsen, Bestyrelsesmedlem Hans Kurt Johansen, Bestyrelsesmedlem Elif Eghave, Bestyrelsesmedlem Søren Tofte