Menu Luk

Hal udvidelsen / Workshop

Onsdag den 2. oktober 2013, blev der afholdt workshop i Ramsø Hallens cafetieria
Deltagerne var forskellige interessenter i Ramsø Hallen.
Her notat fra mødet:

Ramsøhallen er fra kommunen bevilget midler til udvikling af hallen. Der er afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016. I den forbindelse har Ramsø Hallens bestyrelse sammen med Gadstrup IF’s bestyrelse ønsket en proces, der i høj grad involverer de forskellige interessenter.

Målet for processen er:

 • At skabe et stærkt fælles grundlag for den fremtidige udvikling af hallen.
 • At synliggøre muligheder for en styrket drift af Ramsøhallen.
 • At skabe et stærkt lokalt ejerskab for den fremtidige udvikling.

Notat fra workshoppen

Formanden for Ramsøhallen, Vinni Smith Dinesen og formanden for Gadstrup IF, Merete Olesen bød velkommen til workshoppen.

DGI-huse og haller v/ Simon Roslyng præsenterede resutaterne af IDANS seneste landsdækkende undersøgelse om danskernes motions- og sportsvaner (Laub 2011), den gennemførte borgerundersøgelse og ungeundersøgelse. Se resultaterne i bilag 1 til notatet.

Efter præsentationen blev deltagerne bedt om, i et gruppearbejde, at komme med ideer og inputs til den fremtidige udvikling af Ramsøhallen.

Spørgsmål til grupperne

Hvilke aktiviteter skal hallen bruges til i fremtiden?

Socialt samvær, idræt, møder, undervisning, gymnastik, fodbold, håndbold, parkour, messer, strikkeklub, bridge, senioridræt, støvledans, sundhedsydelser, foredrag,… (find meget gerne selv på mange flere)

Hvem skal deltage i aktiviteterne?

Inaktive, børn, teenagere, voksne, ældre, institutioner, skole, familier, foreninger, virksomheder, selvorganiserede, lokale, folk fra andre byer,… (find meget gerne selv på flere)

Hvad skal gøre aktiviteterne attraktive for målgruppen?

Trænere, instruktører, fleksibilitet, de fysiske rammer, prisen, hyppigheden, atmosfæren, afstanden, de mange forskellige muligheder, det sportslige niveau, synligheden af mulighederne, tilgængeligheden.

Grupperne kom tilbage med følgende input til den fremtidige udvikling

 • Ramsøhallen skal være samlingssted for postnummer 4621 og oplandet hertil.
 • Hallen skal fremtidssikres, så udvikling ikke spænder ben for efterfølgende.
 • Der skal være mulighed for at liberale erhverv får til huse i hallen (eksempelvis fysioterapi, kiroparktor ol.).
 • Internetcafé – eksempelvis for Gnisten.
 • Strategisk bedre placering af caféen. Måske til den anden ende ud mod boldbanerne. Det vil også løse støjproblematikken.
 • Bowlingbane.
 • Festlige arrangementer for borgerne.
 • Udlejning af mødelokaler, eksempelvis til bridge.
 • Mulighed for sport on demand – Fleksible tilbud.
 • Motionscentret skal integreres i hallen.
 • Nye idrætsgrene (13-19 årige). Scatermuligheder, parqour m.v.
 • Klippekortsidræt.
 • Skal tiltrække de unge (fællesrum for de unge). Det skal være attraktivt for dem at komme i hallen.
 • Interaktivt udeområde.
 • Bedre og mere sammenhæng med skolen.
 • Der skal være plads til alle.
 • Kunstgræsplæne.
 • Sprinfaciliteter.
 • Større fitnesslokaler.
 • Fleksibel indretning i alle lokaler.
 • Udendørs fitness.
 • Stor ny multihal med mobile/fleksible væge.
 • Der skal være mulighed for både udvikling og afvikling.
 • Udbuddet af produkter i caféen skal opprioriteres til sundere produkter.
 • Der skal tilbydes aktiviteter, der også er attraktive at deltage i som tilskuer.
 • Lys på parkeringspladsen.
 • Mere indbydende indgangsparti.
 • Bedre faciliteter til motionsgymnastikken – bl.a. springsfaciliteter.
 • Den udvikling der finder sted nu, må ikke spærre for fremtidige udviklingsønsker.

Rømsøhallens og Gadstrup IF’s bestyrelser takkede for fint fremmøde og mange rigtig gode input til det fremtidige arbejde med udviklingsplanerne.