Menu Luk

Brug af hallen ved særlige arrangementer

Aftale om brug af Ramsø Hallen til særligt arrangement.

Ramsø Hallen har ikke ressourcer, der kan bidrage i større omfang i forbindelse med særlige arrangementer. Sådanne arrangementer skal derfor hovedsagelig gennemføres med arrangørens egne kræfter.

Før arrangementet:

Arrangøren sørger selv for opstilling af f. eks. stole, borde, scene, bar, garderobe og hvad der ellers kræves. Hallens personale vejleder, informerer og fører tilsyn i muligt omfang.

Under arrangementet:

Arrangementet forløber helt på arrangørens ansvar. Hallens personale er som udgangspunmkt ikke til stede. Det betyder, at arrangøren skal have udpeget en person, som har det overordnede ansvar. Den pågældende kan få instruktion af hallens personale i forvejen. Arrangøren er ansvarlig for ro og orden, herunder rengøring på toiletter og nødvendig tømning af affaldsspande. Opfyldning af nødvendig aftørrings papir mm.

Efter arrangementet:

Arrangøren skal sørge for, at alt særligt udstyr fjernes fra hallen.
Arrangøren grov rengør samtlige benyttede lokaler, så de fremstår rengjorte og umiddelbart kan benyttes af andre med mindre andet aftales.
Hvis oprydningen/rengøringen ikke er tilfredsstillende, rengøres efterfølgende for arrangørens regning 400,- /time.

Ved større arrangementer kan det ske, at træningstider aflyses på grund af opsætning, oprydning og rengøring.

Berørte afdelinger vil da blive underrettet herom.