Menu Luk

Historien haludvidelsen

 Her kan du læse hele historien vedr. den nu forestående sidste del af haludvidelsen af Ramsø Hallen

Foråret 2016 er blevet brugt på at sammenskrive materialet, som afdelingerne under Gadstrup IF havde brugt meget tid på at udarbejde i slutningen af 2015.

Materialet er gennemgået sammen med Kultur- og idrætsforvaltinigen, som er enige i at det er et godt materiale at arbejde videre med. Deres forslag til Ramsø Hallens bestyrelse er at man måske skulle se på mulighed hvor udvidelsen opdeles i etaper.

Dette ender med, at der udarbejdes et notat til budgetforhandlingerne i 2016. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem projektgruppen fra Ramsø Hallen og forvaltningen. Notat til budgetforhandling

Den 26. maj 2016 blev til en skæbnes dag for Ramsø Hallen da hal 2 nedbrændte og blev erklæret totalskadet af forsikringsselskabet. Det var noget af en nedtur for hallens bestyrelses. Bestræbelser på at sætte Ramsø Hallen på dagsordenen i budgetforhandlinger med det nye initiativ og forslag til udvidelsen var nu pludselig kuldsejlet og der måtte tænkes helt om igen.
Forvaltningen mente dog stadig der skulle arbejdes videre med planen, dog med nye initiativer.

På Ramsø Hallens bestyrelsesmøde den 29. juni 2016, blev det besluttet, at presse på for at få et nyt projekt op at stå, således der var en mere synlig plan der kunne lægges frem for politikerne ved budget forhandlingerne.
Idet det var midt i ferien samt knap med tid, besluttede bestyrelsen at hyre en udvalgt arkitekt som kunne nå opgaven inden for den tidsramme der var sat. Det færdige projekt blev præsenteret i forvaltningen den 15. august 2016.
Herefter blev notatet til budgetforhandlingerne om formuleret og der er nu afleveret et nyt notat samt vedlagt en serie tegninger over den ønskede hal, som stadig er etapeopdelt.

Ca. 14 dage efter branden i hal 2, omgjorde forsikringsselskabet imidlertid deres afgørelse og erklærede, at hallen kun var 30 % beskadiget. Dette gjorde at Ramsø Hallens bestyrelse sammen med forvaltningen besluttede at lade forsikringsselskabet opføre hallen 1 til 1 til nutidens standarter.
Denne beslutning var også taget med i forhold til udarbejdelse af nyt sæt-op og tegninger.

På sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien, blev det besluttet at lade udarbejde tegninger, med et forslag til hvordan en haludvidelse kunne kunne komme til at se ud. Dette med henblik på at kunne bringe med til de kommunale budgetforhandlinger efteråret 2016. Tegningerne er delt op i 2 etaper
1) et motionscenter som skulle bygges på hallens nordside mod motionscentret
2) et springcenter som skulle bygges på hallens sydside mod forboldbanerne

Ved første behandling blev der bevilget et beløb på 7,2 mil kr. til et springcenter. Dvs. der skal arbejdes hårdt på at en bevilling igennem til nyt motionscenter.