Menu Luk

Høringssvar til Budget 2015 – 2018

Vedr. Budget 2015

Høringssvar til Budget 2015 – 2018

Gadstrup IF og Ramsø Hallens Bestyrelse har følgende bemærkninger til budgetforslag, som er fremlagt til høringssvar til den 22. september 2014:

Det er med stor glæde, vi erfarer, at der i forslaget til budget 2015, anlægsforslag 2004b, er medtaget udvidelsen af Ramsø Hallen, med start i 2015 og slut i 2017.

Forslaget, som det er medtaget i budgettet 2004b, vil kunne indfri Ramsø Hallens reelle behov og ønsker, som beskrevet i idéoplægget (ideoplægget ligger tilgængelig på www.ramsoehallen.dk).

Ideoplægget er lavet på baggrund af en behovsanalyse samt efterfølgende borgermøde inklusiv workshops af deltagerne. Denne blev gennemført i 2012 netop for at få konkretiseret ønsker og behov fra borgerne i Gadstrup og omegn.
1) Fremrykning og fastholdelse af projektet til start i 2015, som tidligere har været godkendt      i det strategiske anlægsbudget.
2) Beløbets forhøjelse fra 15 mio. til 25 mio. indfrier forventninger til 1. etape.
3) Idéoplæggets 2. og 3. etape indfries med budgetforslaget på 7 mio.

Begrundelse:

 1. Der er arbejdet på en udvidelse af Ramsø Hallen siden 2006, med begrundelse i bl.a. stor pladsmangel. Projektet blev tilrettet i 2012. Udskydelse (igen) til 2018 vil være urealistisk og demotiverende for udviklingen af idrætten og brugere af Ramsøhallen i og omkring Gadstrup.
 2. Efterspørgslen på plads i Ramsø Hallen er absolut ikke blevet mindre.
  1. Brugerflader til imødekommelse af eksisterende og nye idrætsgrene.
  2. Omklædningsfaciliteter, især til udendørs aktiviteter. Udendørs aktiviteter, som generelt er i udvikling og skal kunne udbydes i nye former for at tilpasse samfundets og borgernes ønsker og behov.
  3. Gadstrup Motion, lider under pladsmangel i de eksisterende lokaler og er gennem flere år lovet tid og plads i Ramsø Hallen. De nuværende faciliteter vil ikke kunne tilpasses de behov og tilbud, som siden opførelsen af de midlertidige lokaler, er blevet væsentlig udviklet.
  4. Gadstrup Skole har tilkendegivet ønske om mere plads og haltid. Det gælder indendørs, men også de, i idéoplægget forslåede udendørs aktiviteter, da skolen ser et gensidigt behov for at tilpasse sig børn og unges interesser og ønsker herunder bl.a. Tennis afdelingen og Gadstrup Motions lokaler og faciliteter, som kan danne grundlag for fitness, spinning, crossfit mv.
  5. Gadstrup gymnastikafdeling (den gamle gymnastikafdeling), har i flere år lidt under trange forhold for, at kunne give plads til den nye gymnastikafdeling (TeamGym) og dette problem er ikke blevet mindre med årene.

Samlet set er der 1400 medlemmer af Gadstrup Idrætsforenings afdelinger og væsentlig flere brugere af Ramsøhallen som helhed. Ud af disse medlemmer og brugere udgør Team Gym 150 medlemmer, som må anses for at være elite udøvere. Gadstrup som by og samfund ønsker, at være stærke i tilbud til alle og derved udgør bredden en væsentlig faktor i vores bysamfund. En fastholdelse af udvidelsen af Ramsøhallen vil initiere og indbyde alle til at dyrke mere idræt i alle aldersgrupper, som kan sikre det generelle fokus der er i samfundet, Gadstrup Skole (idrætskole og idræts SFO) og heri også DGI og DIF fælles vision 25-50-75.

I 2025, skal 50 procent af befolkningen være medlem af en idrætsforening og 75 procent af befolkningen skal være idrætsaktive.

Gadstrup IF og Ramsøhallen ønsker derfor at budget forslag 2004b bliver imødekommet i 2015 for at kunne sætte i gang med udvidelsen ASAP som har været et reelt ønske og behov siden 2006.

De bedste sportslige hilsner,

Helle Eriksen                                                                                          Vinni Smith Dinesen

Formand for Gadstrup IF                                                                  Formand Ramsø Hallen