Menu Luk

Inventar og redskaber

Som udgangspunkt råder Ramsø Hallen over og vedligeholder alt nagelfast inventar i hallerne.
Indkøber en afdeling efter aftale med halinspektøren nagelfast inventar (f.eks. fastboltede fitnessmaskiner og videoforsinkelsesanlæg), forsikrer og vedligeholder afdelingen selv sådant inventar.

Ramsø Hallen ejer følgende redskaber/inventar, som kan anvendes af skolen og idrætten:

2 stk. plinte
3 stk. balancebænke
2 stk. bukke
1 stk. hest
5 stk. små nedspringsmåtter
4 stk. skumredskaber
1 stk. springbræt
2 stk. rullemåtter
4 stk. små håndboldmål
4 stk. podium
12 stk. flag til opsætning i hal 1
Talerstol
Bander

Ovennævnte redskaber opbevares primært i hallens redskabsrum.

Øvrige redskaber og rekvisitter i Ramsø Hallen tilhører de forskellige afdelinger under GIF og Gadstrup Skole. Afdelingerne er selv ansvarlige for, at have behørig løsøreforsikring på redskaber, rekvisitter o.l. placeret i Ramsø Hallen.
Hallen har dermed intet ansvar for afdelingernes løsøre i hallen.

Redskaber placeret på hallens område skal være listet, så halinspektøren er informeret om de forskellige afdelingers løsøre.

Hallen kan ikke være lagerplads for redskaber, så anvendes et redskab ikke over tid, kan det ikke tage plads op på hallens område. Den enkelte afdeling bliver orienteret herom, og afdelingen må tage action. Bliver der ikke handlet på anmodning om at fjerne et redskab, vil Ramsø Hallen fjerne det på afdelingens regning.

Anskaffelse af større redskaber aftales med halinspektøren, og det er alene halinspektørens afgørelse, om et eller flere redskaber kan anskaffes til anbringelse på hallens område. Er der ikke tilfredshed med halinspektørens afgørelse, kan der ankes til hallens bestyrelse for endelig afgørelse.

Som udgangspunkt kan/må der af hensyn til opbevaringsplads ikke forefindes 2 af samme (større) redskab.

Ønsker afdelingerne at benytte hinandens redskaber, og kan de blive enige herom, udarbejder de en redskabsaftale, som formidles til halinspektøren og hallens bestyrelse.
Ved tvist vedr. anskaffelse af redskaber er det halinspektørens afgørelse der er gældende. Er der ikke tilfredshed med halinspektørens afgørelse, kan der ankes til hallens bestyrelse for endelig afgørelse.

Ramsø Hallens
Bestyrelse
Senest revideret 24-10-2019