Menu Luk

Inventar og redskaber

Det er Ramsø Hallen der råder over og vedligeholder alt, hvad der er nagelfast i hallerne.
Herudover ejer hallen en del redskaber, som anvendes af skolen og idrætten:

2 stk. plinte
3 stk. balance bænke
2 stk. bukke
1 stk. hest
5 stk. små nedsprings måtter
4 stk. skumredskaber
1 stk. springbræt
2 stk. rullemåtter

Øvrige redskaber tilhører de forskellige afdelinger under GIF. Det er afdelingernes ansvar, at have behørig løsøreforsikret redskaber som er placeret i Ramsø Hallen.
Hallen har dermed ingen ansvar for afdelingernes løsøredele, som er placeret i hallen.

Redskaber, som er i hallen skal være listet, således halinspektøren er informeret om de forskellige foreningers løsøre der er placeret på hallens område.

Hallen kan ikke være lagerplads for redskaber, så anvendes et redskab ikke over tid,  kan det ikke tage plads op på  hallens område. Den enkelte afdeling bliver orienteret herom og afdelingen må tage action.

Bliver der ikke taget handling på anmodning om at fjerne et redskab, vil Ramsø Hallen gøre handling.

Anskaffelse af redskaber aftales med halinspektøren og det er alene inspektørens afgørelse, om et eller flere redskaber kan anskaffes til anbringelse på hallens område. Er der ikke tilfredshed med inspektørens afgørelse, kan der ankes til hallens bestyrelse.

Redskaber, som er af en størrelse og/el. beskaffenhed, de ikke kan låses inde i anviste skabe, kan som udgangpunkt benyttes af alle hallens brugere.

Som udgangspunkt kan/må der ikke forefindes 2 af samme redskab.
Ønskes der gøres brug af andre afdelingers redskaber, udarbejdes der en redskabs aftale som formidles af halinspektøren eller hallens bestyrelse.

Her findes 4 modeller:

  1. Er 2 eller flere afdelinger enige om at købe et redskab sammen er det den bedste løsning.
  2. Er en afdeling interesseret i et redskab, som forefindes i hallen, er der mulighed for at købe sig ind i redskabet i form af afskrivningsmodellen. Her er halinspektøren behjælpelig med udformning ud fra beskrevne model.
  3. Der kan også laves en leje model, hvor man lejer sig til anvendelse af redskaber.
  4. En sidste mulighed er, at medbringe egne redskaber, som kun kan være i hallen i brugstiden men skal fjernes umiddelbart efter endt brugstid.