Menu Luk

Det elektroniske nøglesystem

De elektroniske nøgler udleveres af halinspektøren efter anmodning fra en af afdelingernes nøgleansvarlige.

Følgende procedure følges ved udleveret en elektronisk nøgle til låsesystemet i Ramsø Hallen.

Den elektroniske nøgle er personlig og må ikke udlånes til andre. Dvs. den der har fået udleveret nøglen har også ansvaret når din nøgle er aktiveret i Hallen.

Sådan fungerer låsesystemet

Klik på billedet og hent dokument om nøgleudlevering

Når låsesystemet på dørene til hallen skal bruges, følg nedenstående anvisning:

  1. Døren åbnes.: Den elektroniske nøgle holdes imod dørens sorte punkt over håndtaget. Dioden lyser grøn -håndtaget trykkes ned og der er åbent.
  2. Døren skal forblive åbent.: Åben døren og hold håndtaget på indersiden nede, hold nøglen mod det sorte punkt, dioden blinker grønt og bibber. Nu kan døren åbnes udefra 🙂
  3. Lås døren efter dig.: Hold dørhåndtaget ned, hold nøglen mod det sorte punkt. Dioden blinker rødt og bibber. Døren kan nu ikke åbnes udefra. Test at døren er låst / ikke kan åbnes udefra og du kan gå.

Der må ikke sættes genstande i klemme for at holde døren åben !!!

Andre regler

  • Ansvaret for at hallen er åben påhviler personen, der har aktiveret åben hal. Ansvaret er gældende indtil åbningen bliver deaktiveret igen.
  • Opdatering af den elektroniske nøgle sker til venstre for hovedindgangen, hvor der er monteret opdaterings sensor. Hold brikken mod sensoren indtil dioden blinker grønt og bibber.
  • Hold din brik opdateret ved med jævne mellemrum at sætte brikken mod opdateringssensoren (ca. hver måned eller hvis brikken ikke virker på døren).
  • Mistes nøglen på en eller anden måde, skal det straks meddeles til Ramsø Hallen 4619 1001. Herefter vil nøglen straks blive deaktiveret.
  • Stopper du med at være aktiv i din forening og ikke har brug for nøglen mere, bør du aflevere den til din forening eller til halinspektøren.