Menu Luk

Referat fra halfordelingsmødet torsdag den 13. februar 2014.

HR indledte med spørgsmål og orientering.

Hvordan kan vi lave en halfordeling, hvor der samarbejdes mere om tiderne i hallen og hvor forskellige afdelinger går sammen om tider med det formål at optimer brugen af hallen.
Kan vi fordele hallen bedre – Fodbold > Badminton > Håndbold > Gymnastik > TeamGym osv.
Eks. benytte hal 3 mere til de mindste / yngste håndbold og fodboldspillere – spille på tværs i hal 1.
Kombinere boldspil med gymnastik, som ofte har behov for langt tilløb.

Der opsættes 60″ informations skærm i forhallen. Her er det muligt at få informationer med til orientering om forskelligt tider og arrangementer som foregår i hallen, men måske også andre steder.

Samtlige afdelinger er nu oprettet i interbook. Brugernavn og kodeord blev omdelt pr. afdeling.
Når der bookes på interbook, skal der skrives hvem der booker under: Deres reference Fornavn & Efternavn .
Fremover er det den enkelte afdeling er booker tiderne på interbook.

Generelt mere fokus på oprydning, hvor det er det brugende hold der har ansvaret for oprydning efter endt træning.
Gymnastikredskaber sættes på de anviste pladser. Badminton sætte deres net på plads efter endt spil osv.
Generelt – >Hvorfor kan trænere og ledere ikke gå i omklædningsrummene for omklædning (sætte deres ude sko).

I Viby Hallerne er det forsøgt at åbne hallen i ferien fra 9 – 14, hvor der er forskellige aktiviteter – kunne det være en ide i Ramsø Hallen ??

Så går vi over til   >halfordelingen<

Søren Tofte lægger ud med at fodbold godt kunne tænke sig at træne onsdag og torsdag fra 15 – 22.
Dette gav anledning til en god debat om at ændre adfærd.
Problemet er at fodbold skal opsætte bander, hvilket tager en del tid.
Samtidig har Fodbold problemer med at bruge deres tider om lørdagen, da der ofte er stævner lørdage og søndage.
Håndbold undersøger om de evt. kan afgive noget tid torsdag først på aftenen. Lone vender tilbage med en melding til Søren.

Åben filen  >>Halfordeling ugen og weekender år 14 – 15<<