Menu Luk

Meget regn har forsinket byggeriet og hermed indvielsen til starten af marts måned.

01. jan. til den 09. feb. 2018 færdiggørelse indvendig.6. nov. til den 30. dec. 2017 færdiggørelse ude- og indvendig.

 


04 oktober til den 03. november 2017 opsætning af siderne.


14 september til den 03. oktober 2017 opsætning af spærer og oplægning af tag/kasetter mm.


21 juli til den 12. september 2017 Støbearbejdet mm.

Dejligt at se at støbearbejdet er gået i gang.27 juni til den 20. juli 2017 Udgravning mm.

Så starter udgravningen til den nye hal endelig:-)

 

12 maj til den 23. juli 2017 Nedrivning.

Her kan du følge nedrivningen som den skrider frem.


9. maj 2017 Opstarts byggemøde.

De sidste brikker ligges på plads og hele planen ruldes ud for igangsættelse af arbejdet.
I uge 20 bliver der sat byggeplads hegn op omkring hele området, opsat skure- og mandskabs moduler og nedrivningen går i gang uge 21 – 22.

8. maj 2017 Gulvet er fjernet og kørt Musicon.

2. maj 2017 Så er projektet i gang. 

Så er dagen kommet, hvor starten på opbygningen og udvidelsen af Ramsø Hallens hal 2 går i gang.
Det første som sker er, at der her til morgen starter et rengøringshold, som skal rengøre gulvet, hvilket umiddelbart kan lyde underligt, men sagen er, at det gamle gulv i hal 2 skal genanvendes i et bygge projekt i Musicon, hvor det skal indgå, som materiale i et byggeprojekt bestående af mange forskellige genbrugsmaterialer.

På lørdag den 6. maj stiller et hold frivillige, som tager gulvet skånsomt op, fjerner stifterne og lægger det på paller.

Måske ikke alle hørt om processen med hensyn til den kommunale bevilling efter branden af hal 2, men i grove træk hænger det således sammen, at kommunalbestyrelsen var meget velvilligt stemt for at fremskynde udvidelsen af Ramsø Hallen, som har ladet vente på sig i nu mange år.

Bevillingen var på 7,2 mil kr. for 550m² udvidelse, hvilket stort er svareende til oplægget fra Gadstrup IF, Gadstrup Gymnastikafdeling og Ramsø Hallens bestyrelse.
Kommunen færdiggjorde projektet og sendte det i udbud. Her viste det sig imidlertid, at der måtte en ekstra bevilling på 2,1 mil til, for at økonomien kunne hænge sammen.
Igen var der stor politisk forståelse og ekstrabevilling kom på plads i sidste uge.

Det er her vi står i dag og kan gå i gang med projektet, som forventes at være klar til brug til december, dog med en presset tidsplan, som kan blive skudt til januar.
Der kæmpes vildt for at tidsplanen nogenlunde holder, således de 2 gymnastikafdelinger, som varetager deres aktiviteter i lejede lokaler, kan komme tilbage i hallen igen.
At træne i fremmede ikke “designede” lokaler, er hverken optimalt eller uden omkostninger. Disse omkostninger må man også rose kommunen for velvillighed til at have bakket op omkring efter hallen brændte sidste forår.


Tegninger over den nye hal 2 incl. udvidelsen

 

Facaden mod vest

 
Facaden mod syd

Facaden mod øst


S
pringfaciliteter i den nye udbygning