Menu Luk

Fritidsstrøget

Renovering af udeområder.

I slutningen af 2020 blev der fra byrådets side bevilget 12,5 mil kr. til renovering af området omkring Ramsø Hallen, skolen og institutionerne. Indeholdt i bevillingen var medtaget et projekt med separering af spilde-og regnvand.

Området har gennem lang tid trængt til en grundig renovering, så der blev nedsat en projektgruppe som har været repræsenteret af skolen, hallen og de forskellige institutioner samt GIF.

Projektet er nu døbt Gadstrup Fritidsstrøg.

Ønsket med Gadstrup Fritidsstrøg er at skabe et samlet landskabsstrøg, hvor de forskellige skole og fritidstilbud (Gadstrup skole, Ramsø Hallen, Klub Roskilde Syd, Børnehaven Svanen, Gadstrup Idrætsanlæg samt det kommende bibliotek) kan mødes i grønne omgivelser.

I dag fremstår området imellem de forskellige attraktioner fragmenteret og er primært et stort areal til parkering og biltrafik. Der findes mange belagte flader og nedsivning og tilbageholdelse af regnvand er ikke indtænkt i området.

Forbindelsen mellem det nye fritidsstrøg og Ramsødalen kan styrkes, så der bliver en tydelig forbindelse mellem det fredede naturområde og de forskellige institutioner og fritidstilbud i Gadstrup Fritidsstrøg.

Arbejdet forventes at gå i gang sommeren 2021 – hvis alt går vel😊

Klik på billedet herunder for at se det i STOR størrelse

Powered by