Regler for booking af hallen

Som hovedregel bookes halle i forbindelse med det årlige halfordelingsmøde, som afholdes en gang om året.

Det er som udgangspunkt Gadstrup IF sammen med Halinspektøren, som styrer “slagets gang” i forbindelse med halfordelingen.

Efter halfordelingen, vil Halinspektøren sørge for, at der sendes referat fra mødet med aftalte tider til deltagerne i halfordelingsmødet.

Når tiderne er helt fastlagt, er det den enkelte afdeling som booker deres tider på Interbook   http://interbook.roskilde.dk/Netinterbook/

Hvis f. eks. et weekend arrangement afbookes er reglen, at den afdeling, som har tiden normalt booket på interbook, har forbookingsretten indtil 4 uger før. Herefter kan andre afdelinger booke tiden.

Er der ledige tidspunkter i hallen, har andre afdelinger og foreninger under Roskilde kommune mulighed for at booke den / de ledige tid(er) i kalenderen.