Ordensregler

Ordensreglement for Ramsø Hallen

* Udendørs fodtøj må aldrig benyttes på spilleflader eller gymnastikgulve. 

* Al omklædning skal ske i omklædningsrummene. Udendørs fodtøj skal forblive i omklædningsrummene.

* For samtlige idrætsudøvere, skal udendørs fodtøj placeres i omklædningsrummene.

* Rygning er ikke tilladt nogen steder i Ramsø Hallen.

* Mad og drikkevarer må ikke nydes hallerne.

* Undtaget er energidrik og / eller vand, som indtages i forbindelse med kamp og træning.

 * I hal 1 må der kun benyttes vandbaseret harpiks.

 * Hal 2 og 3 er harpiksfrit område.

 * Fodboldstøvler skal tages af udendørs.

 * Omklædningsrum skal forlades senest ½ time efter endt træning/kamp.

 * Øvrige anvisninger, som gives af hallens personale skal efterkommes.

 * Overtrædelse af anførte regler, kan medføre bortvisning og i værste fald give karantæne.

 Ordensreglerne er udarbejdet Ramsø Hallens bestyrelse.