Inventar og redskaber

Det er Ramsø Hallen der råder over og vedligeholder alt, hvad der er nagelfast i hallerne.
Herudover ejer hallen en del redskaber, som anvendes af skolen og idrætten:
2 stk. plinte, 3 stk. balance bænke, 2 stk. bukke, 1 stk. hest, 5 stk. små nedsprings måtter, 4 stk. skumredskaber, 1 stk. springbræt, 2 stk. rullemåtter.

Øvrige redskaber tilhører de forskellige afdelinger under GIF. Det er afdelingernes ansvar, at have behørig løsøreforsikret redskaber som er placeret i Ramsø Hallen.
Hallen har dermed ingen ansvar for afdelingernes løsøredele, som er placeret i hallen.

Redskaber, som er i hallen skal være listet, således halinspektøren er informeret om de forskellige foreningers løsøre der er placeret på hallens område.
Hallen kan ikke være lagerplads for redskaber, så anvendes et redskab ikke over tid,  kan det ikke tage plads op på  hallens område.

Anskaffelse af redskaber aftales med halinspektøren og det er alene inspektørens afgørelse, om et eller flere redskaber kan anskaffes til anbringelse på hallens område.

Redskaber, som er af en størrelse og/el. beskaffenhed, de ikke kan låses inde i anviste skabe, kan som udgangpunkt benyttes af hallens brugere.

Som udgangspunkt kan/må der ikke forefindes 2 af samme redskab. Ønskes der gøres brug af andre afdelingers redskaber, udarbejdes der en redskabs aftale som formidles af halinspektøren eller hallens bestyrelse.