Halfordelin 2017

Fil med opdaterede tider ved halfordeling – Klik her

Procedure for halfordeling i Gadstup IF – Klik her:

Gadstrup IF har aftalt følgende regler vedr. halfordelig

Halfordelingsmødet den 2. februar er aflyst og der afventes ny dato fra formanden GIF

Orientering fra Helle Eriksen

Kære alle GIF’ere.

I torsdags talte jeg med Gitte Kronbak fra kommunen. Vores samtale endte med, at vi fik ”udsættelse” af vores halfordeling indtil tidsplanen for genopførelse og udvidelse af hal 2 er klar. Og når der skal halfordeles, vil Gitte gerne deltage igen for at få det samlede indblik i vores udfordringer og brug af hallerne både lokalt og kommunalt og længere væk.

Jeg har i går fået info fra Hanne GIFG omkring, at Gitte har sendt mail til gymnastikafdelingerne og halinspektør omkring, at hal 2 er ”lukket” for tider indtil afklaring af situationen.
Jeg har desværre ikke modtaget den mail, hvorfor jeg tager fat i Gitte igen på mandag, for at få den helt sikre melding ift. hal 1 og 3, som jeg opfattede ville blive låst på samme måde.

Jeg har talt med håndbold og badminton, da deres holdturneringskampe om søndagen gerne skal på plads snarest.

Jeg har informeret Henning i går, fredag, omkring dette. Hans forslag var, at man tager udgangspunkt og sender/taster datoer ind fra håndbold og badminton i excelskemaet, som er vedhæftet her (og i den oprindelige mail fra Henning vedr. halfordelingsmødet).

Udgangspunktet for hverdage og faste træningstider og andre ekstra tider (opvisninger, loppemarked, fodboldstævner mv.) er stort set det samme, som vi hidtil har haft fordelt! Da vi jo (som jeg opfatter det) alle er enige om, at der ikke kan fordeles i hal 1 og 3, førend vi ved hvem og hvor meget GIFG og RTG skal træne i Ramsø Hallen generelt (i alle 3 haller!)

Derfor er halfordelingsmødet på torsdag d. 2 februar, som udgangspunkt aflyst! Dog bør badminton og håndbold mødes for at fordele søndage til holdturneringskampe, som DET eneste. Dette er aftalt telefonisk med både håndbold (Susanne) og badminton (Peer samt Ernst). Henning deltager ikke umiddelbart i denne ”simple” fordeling.

Jeg håber, at alle forstår udgangspunktet og prioriteringerne af ovenstående, så vi alle kommer så godt som muligt igennem sæson 2017/2018. På nogle områder, ville det være rigtigt rart at komme på plads snarest muligt, men vi er nød til at rumme det hele lidt endnu, til tidsplan og afklaring fra kommune er tilkendegivet.

Mail den 2. februar fra Helle

Hej GIF’ere.

Da det endnu ikke er lykkedes mig at få telefonisk kontakt til Gitte Kronbak L

ER MØDET I AFTEN FORSAT AFLYST

med undtagelse af håndbold og badminton, som mødes for at få turneringssøndagene på plads.
Mødet var aftalt til at starte kl. 19.30, men jeg tænker, at Peer og Susanne selv kan aftale, hvis de ønsker at mødes andet sted og tidspunkt.

Selvom det nu er officielt meldt ud, at der gerne skulle stå en hal 2 inkl. nye gymnastikfaciliteter klar ultimo november, er der forsat ikke afklaring omkring især RTG brug af hhv. Sorø gymnastikefterskole og katedralen i Roskilde. Hvilket forsat påvirker brugen af hal 1 og 3 til en vis grad men især fordelingen i den nye hal 2.
Grundlaget for at holde fælles halfordelingsmøde er derfor forsat ikke tilstede.
Jeg forsøger forsat at få fat i Gitte fra kommunen, da hun gav telefonisk tilsagn omkring at være tilstede ved et kommende relevant halfordelingsmøde, hvorfor tid og dato skal koordineres med hende også. Og vender retur, når jeg har fået respons/kontakt.

Med venlig hilsen
Helle Eriksen