Brug af hallen

Ramsø Hallen er en nøglehal, hvilket vil sige, at for at få adgang til hallen, skal man have udleveret en elektronisk nøgle.
Det er den enkelte afdeling der rekvirerer nøglerne hos halinspektøren. 
Betingelsen for at få udleveret en nøgle er, at man har en gerning som træner eller leder i hallen.
Det er den enkelte nøglebærer, som har ansvaret for, at hallens ordensregler overholdes samt, at sikre hallen er aflåst efter brug.
Ingen kan være i hallen uden en ansvarlig nøglebærer.

 

1) Det elektroniske nøglesystem
2) Almindelig dagligt brug
2) Brug af hallen i skolens ferie mv.
3) Brug af hallen ved særlige arrangementer
4) Bookingsregler
5) Forsikring i Ramsø Hallen
6) Ordensregler