Generalforsamling —

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Ramsø Hallen. 

Ramsø Hallen afholder halforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19:30 i hallens mødelokale.

2017 bliver året, hvor Ramsø Hallen afholder sit først halforsamling siden det er blevet en kommunal hal.

Hver afdeling i Gadstrup Idrætsforening kan opstille én kandidat til bestyrelsen. Kun opstillede kandidater kan vælges til bestyrelsen. Navne på opstillede kandidater skal foreligge senest 14 dage før afholdes af den årlige halforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet for det afsluttede regnskabsår.
  4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af
  • 3 bestyrelsesmedlemmer og 1
  1. Eventuelt

 

Ramsø Hallens
Bestyrelsen

 

 

 


Tegninger over den nye hal 2 incl udvidelsen

 

Facaden mod vest

 
Facaden mod syd

Facaden mod øst


S
pringfaciliteter i den nye udbygning