Status Ramsø Hallen —

Forsikringsselskab og kommune er nu tæt på, at have afsluttet brandsagen.
Forsikringssummen samt de 7,2 mio., som er afsat i kommunens budget, skal nu omsættes til moderne gymnastikfaciliteter. Der arbejdes ihærdigt i skrivende stund på et udkast ud fra det materiale, som tidligere er afleveret ift. udvidelsesønsker til Ramsø Hallen.

Der forventes derfor, at første byggemøde er afholdt inden årets udgang.
De primære brugergrupper af de nye faciliteter inddrages selvfølgelig i det fremadrettede arbejde. Målet er fortsat, at hallen kan stå færdig til skolestarten efter sommerferien 2017.
Meget skal selvfølgelig flaske sig, for at det kommer til at holde og kræver alle parter arbejder hurtigt og effektivt.

Hvad angår motionsafdelingens store ønske om nye faciliteter, gennem endnu en udbygning af Ramsø Hallen, så blev der ikke i første omgang plads til dette i det kommunale strategiske anlægsbudget. Det betyder dog ikke, at ideen er død eller kampen opgivet. Både Halbestyrelsen og Gadstrup IF har talt med politikkerne og forvaltningen af flere omgange og igen igen sat fokus på de behov, som er påtrængende, i form af utilstrækkelig faciliteter, som bl.a. motionsafdelingen i dag må lide under.

Næste skridt er, at fortsætte arbejdet med de planer, som allerede er fremlagt for udvidelsen (etape 2) af Ramsø Hallen.
Disse planer vil igen blive fremlagt og afleveret i form af et  oplæg til de kommende budgetforhandlinger i maj 2017 (som vedrører 2018). Så arbejdet og kampen fortsætter ufortrødent.

———————————–