Status Ramsø Hallen —

Reetablering og opbygning af gavlen er i fuld gang og forventes færdig i midten af næste uge. Herefter opsættes ny trådløs måltavle og gulvet får en ekstra stor rengøring.

Ventilationssystemet sættes igang, hvilket gerne skulle trække de sidste lugtrester ud af hallen. Herefter skulle hallen gerne være køreklar til produktion igen.

Ferien er ligeledes blevet brugt til at opsætte LED lys. Denne opgave vil blive afsluttet i denne uge.
Med hensyn til hal 2 er der endnu ikke nået til en endelig afgørelse, hvad der skal ske. Det er ferieperiode og tingene går med under ½ kraft, men det forventes, at der kan komme en udmelding i starten af august måned.

———————————–

TIL ANDEISHAVERNE I Ramsø Hallen Gadstrup A.M.B.A.

Likvidationen af Ramsø Hallen Gadstrup A.m.b.a kan afsluttes, efter Roskilde Byråds vedtagelse af 30. marts 2016 om overtagelse af hallen.

De øvrige andelshavere i andelsselskabet – udover Roskilde Kommune – har krav på kontant udlodning af den af dem tegnede andelskapital.

Andelshaverne anmodes om, inden udgangen af maj måned 2016, ved henvendelse til likvidator
advokat Klaus Fiala på e-mail: kf@njordlaw.com, at dokumentere deres krav – evt. ved henvisning / forevisning af andelsbevis med samtidig angivelse af navn på bankforbindelse med tilhørende kontonummer, hvortil udlodning kan overføres.

Andelsbeviser tilhørende andelshavere, der ikke måtte have anmeldt deres krav ved fristens udløb vil blive mortificeret efter gældende lovgivning.

Klaus Fiala, advokat, likvidator
Njord Lawfirm, Pilestræde 58, 1112 København K.