Status Ramsø Hallen —

Sommerferien er overstået og hal 1 er taget i brug. Dog må vi leve med, at der står lidt flere redskaber i hallen indtil videre, men de vil blive fjernet inden længe. Onsdag uge 33 bliver ny måltavle sat op.

Med hensyn til hal 2, er status stadig, at den genopbygges op “1 til 1”.
Der arbejdes hårdt i projektgruppen på, at få et oplæg klar til politikernes budgetmøder i den kommende tid for, at få en bevilling således hal 2 kan udvides, som der har været arbejdet på i så mange år.
Der vil være en økonomisk gevinst ved, at udvide hallen samtidig med genopførelsen og forsikringsselskabet stiller sig meget positiv og samarbejdsvillig med, at koble genopførelsen og udvidelsen sammen.

———————————–

TIL ANDEISHAVERNE I Ramsø Hallen Gadstrup A.M.B.A.

Likvidationen af Ramsø Hallen Gadstrup A.m.b.a kan afsluttes, efter Roskilde Byråds vedtagelse af 30. marts 2016 om overtagelse af hallen.

De øvrige andelshavere i andelsselskabet – udover Roskilde Kommune – har krav på kontant udlodning af den af dem tegnede andelskapital.

Andelshaverne anmodes om, inden udgangen af maj måned 2016, ved henvendelse til likvidator
advokat Klaus Fiala på e-mail: kf@njordlaw.com, at dokumentere deres krav – evt. ved henvisning / forevisning af andelsbevis med samtidig angivelse af navn på bankforbindelse med tilhørende kontonummer, hvortil udlodning kan overføres.

Andelsbeviser tilhørende andelshavere, der ikke måtte have anmeldt deres krav ved fristens udløb vil blive mortificeret efter gældende lovgivning.

Klaus Fiala, advokat, likvidator
Njord Lawfirm, Pilestræde 58, 1112 København K.