Halforsamling–

Indkaldelse til halforsamling.

Tirsdag d.10. april 2018 kl. 19.30

Sted: Ramsø Hallens mødelokale

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens forslag; Walther Østerstrøm
 1. Formandens beretning.
 1. Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet for det sidste afsluttede regnskabsår.
 1. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår.
 1. Indkomne forslag: Der er ikke nogen indkomne forslag.
 1. Valg af; 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
  1. Nuværende bestyrelse:
 • Vinni Smith Dinesen – ikke på valg
 • Bo Schytte – ikke på valg
 • Susanne Petersen – ikke på valg
 • Søren Tofte – på valg – modtager genvalg
 • Hans Kurt Johansen – på valg – modtager IKKE genvalg
 • Poul Petersen – på valg – modtager genvalg
 • Jens Børsting – IKKE på valg – udpeges af Roskilde byråd.
 • Suppeant Edgar – genvalg ?
 1. Eventuelt