Ramsø Hallen udvider —

 

 

Malingen var knap tør efter at Ramsø Hallen blev indviet den 10. marts, hvor den var genopbygget efter branden, før Kultur- og Idrætsudvalget frigav den første million af 16 mio. kr. til en udvidelse af hallen mod nord.

”Da vi indviede i marts efter branden, var det med en nyt springcenter på 950 m² med springfaciliteter og boldbaner.
I forhold til hallen der brændte, er arealet udvidet med 550 m², men der er stadig en række faciliteter, der ikke er på plads”,

En række idrætsgrene holder i dag til i barakker rundt om hallen og i depotrum. De vil ved en udbygning af den nordlige ende af hallen få gode og permanente faciliteter, ligesom café- og opholdsområder får et tiltrængt løft.

”Byggeriet bliver på ca. 700 m² i to etager og vil rumme fine forhold for crossfit, styrketræning, fitness, spinning og rytmik. Alt i alt vil vi fremtidssikre hallen, der tilgodeser rigtig mange idræts muligheder i Gadstrup og omegn”.

Byrådet har i budget 2018 afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. Pengene er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Hallen forventes færdig primo 2020.

Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.