Ramsø Hallen udvider —

Den nye tilbygning til Ramsø Hallen, som firmaet PRO Arkitekter har tegnet den.

Malingen er knap tør efter at Ramsø Hallen blev indviet den 10. marts, hvor den var genopbygget efter branden, før Kultur- og Idrætsudvalget nu frigiver den første af 16 mio. kr. til en udvidelse af hallen mod nord.

”Da vi indviede i marts efter branden, var det med en nyt springcenter på 950 m² med springfaciliteter og boldbaner.
I forhold til hallen der brændte, er arealet udvidet med 550 m², men der er stadig en række faciliteter, der ikke er på plads”,

En række idrætsgrene holder i dag til i barakker rundt om hallen og i depotrum. De vil ved en udbygning af den nordlige ende af hallen få gode og permanente faciliteter, ligesom café- og opholdsområder får et tiltrængt løft.

”Byggeriet bliver på ca. 700 m² i to etager og vil rumme fine forhold for crossfit, styrketræning, fitness, spinning og rytmik. Alt i alt vil vi fremtidssikre hallen, der tilgodeser rigtig mange idræts muligheder i Gadstrup og omegn”.

Byrådet har i budget 2018 afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. Pengene er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Hallen forventes færdig primo 2020.

Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.