Stiftende halforsamling —

Invitation til stiftende halforsamling i Ramsø Hallen’s
mødelokale torsdag den 12. maj 2016

Efter at Ramsø Hallen er blevet til en kommunal hal under Roskilde kommune, afholdes der stiftende halforsamling (generalforsamling).
Det er Roskilde kommunes intention, at bibeholde halbestyrelsen i Ramsø Hallen, som den styrende og bærende del af ledelsen. Bestyrelsen refererer til kultur- og idrætsforvaltningen i Roskilde kommune.
Roskilde Byråd er Ramsø Hallens højeste myndighed.

Udarbejdede vedtægter, som er godkendt af byrådet i Roskilde kommune, ligger på Ramsø Hallens hjemmeside.
På den stiftende halforsamling kan der derfor ikke ændres i vedtægterne.
Forslag til ændringer kan indgives på kommende halforsamlinger.

Dagsorden:

1. Velkomst ved tidligere formand for Ramsø Hallens bestyrelse
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af – 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter.
5. Eventuelt

§ 8

Stk.4. På den stiftende halforsamling vælges 6 bestyrelsmedlemmer, hvoraf halvdelen – efter lodtrækning – er på valg på halforsamlingen i 2017.

Den afgående bestyrelse

———————————–

TIL ANDEISHAVERNE I Ramsø Hallen Gadstrup A.M.B.A.

Likvidationen af Ramsø Hallen Gadstrup A.m.b.a kan afsluttes, efter Roskilde Byråds vedtagelse af 30. marts 2016 om overtagelse af hallen.

De øvrige andelshavere i andelsselskabet – udover Roskilde Kommune – har krav på kontant udlodning af den af dem tegnede andelskapital.

Andelshaverne anmodes om, inden udgangen af maj måned 2016, ved henvendelse til likvidator
advokat Klaus Fiala på e-mail: kf@njordlaw.com, at dokumentere deres krav – evt. ved henvisning / forevisning af andelsbevis med samtidig angivelse af navn på bankforbindelse med tilhørende kontonummer, hvortil udlodning kan overføres.

Andelsbeviser tilhørende andelshavere, der ikke måtte have anmeldt deres krav ved fristens udløb vil blive mortificeret efter gældende lovgivning.

Klaus Fiala, advokat, likvidator
Njord Lawfirm, Pilestræde 58, 1112 København K.