DM Kettelbell 2016 —

DM Kettelbel

———————————–

TIL ANDEISHAVERNE I Ramsø Hallen Gadstrup A.M.B.A.

Likvidationen af Ramsø Hallen Gadstrup A.m.b.a kan afsluttes, efter Roskilde Byråds vedtagelse af 30. marts 2016 om overtagelse af hallen.

De øvrige andelshavere i andelsselskabet – udover Roskilde Kommune – har krav på kontant udlodning af den af dem tegnede andelskapital.

Andelshaverne anmodes om, inden udgangen af maj måned 2016, ved henvendelse til likvidator
advokat Klaus Fiala på e-mail: kf@njordlaw.com, at dokumentere deres krav – evt. ved henvisning / forevisning af andelsbevis med samtidig angivelse af navn på bankforbindelse med tilhørende kontonummer, hvortil udlodning kan overføres.

Andelsbeviser tilhørende andelshavere, der ikke måtte have anmeldt deres krav ved fristens udløb vil blive mortificeret efter gældende lovgivning.

Klaus Fiala, advokat, likvidator
Njord Lawfirm, Pilestræde 58, 1112 København K.