Status efter branden i Ramsø Hallen —

Som jeg orienterede i sidse meddelelse, skulle gavlen have været færdig i denne uge. Det bliver den ikke, idet forsikringsselskabet vil have 2 yderligere tilbud på opbygningen, så det er endnu ikke klart hvornår arbejdet går i gang.
Med hensyn til gulvet står det nu klart at det, ifølge eksperter, er meget lidt beskadiget og forsikringsselskabet vil slibe 75 m2 omlakkere og stribe gulvet op igen.
Idet det er så lille en del af spillefladerne ca. 1 m og resten er ned mod den gamle hal 2, hvor det store boldnet hænger og hvor der stort set aldrig er pasage, har hallens bestyrelse besluttet, at leve med den meget begrænsede gene og i stedet få forsikringssummen udbetalt til Hallens opsparing til et nyt halgulv, som forventes i 2018.

Men den udmeldte tidsplan, at hallen kan tages i drift efter sommerferien, er uden for fare.

———————————–

TIL ANDEISHAVERNE I Ramsø Hallen Gadstrup A.M.B.A.

Likvidationen af Ramsø Hallen Gadstrup A.m.b.a kan afsluttes, efter Roskilde Byråds vedtagelse af 30. marts 2016 om overtagelse af hallen.

De øvrige andelshavere i andelsselskabet – udover Roskilde Kommune – har krav på kontant udlodning af den af dem tegnede andelskapital.

Andelshaverne anmodes om, inden udgangen af maj måned 2016, ved henvendelse til likvidator
advokat Klaus Fiala på e-mail: kf@njordlaw.com, at dokumentere deres krav – evt. ved henvisning / forevisning af andelsbevis med samtidig angivelse af navn på bankforbindelse med tilhørende kontonummer, hvortil udlodning kan overføres.

Andelsbeviser tilhørende andelshavere, der ikke måtte have anmeldt deres krav ved fristens udløb vil blive mortificeret efter gældende lovgivning.

Klaus Fiala, advokat, likvidator
Njord Lawfirm, Pilestræde 58, 1112 København K.