Omklædning i omklædningsrummene –

Vintertiden er ved at være over os og især fodtøjet, men også taskerne er fyldt med grus og småsten.
Det kan et halgulv absolut ikke lide, så derfor skal al omklædning foregå i omklædningsrummene.
Lad udeskoene og tasker blive stående i omkilædningsrummene indtil endt træning.