Ramsø Hallen udvider —

 

 

Kultur- og Idrætsudvalget har bevilget 16 mio. kr. til en udvidelse af Ramsø Hallen mod nord med.
Byggeriet bliver på ca. 700 m² i to etager og vil rumme fine forhold for crossfit, styrketræning, fitness, spinning og rytmik. Alt i alt vil vi fremtidssikre hallen, der tilgodeser rigtig mange idræts muligheder i Gadstrup og omegn.

Byrådet har i budget 2018 afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. Pengene er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Hallen forventes færdig primo 2020.

Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.

Der blev i forbindelse med bevillingen faldt på plads nedsat en projektgruppe bestående af interessenter fra Ramsø Hallen, Gadstrup IF,  Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Økonomi & ejendomme.
Projektgruppen har arbejdet med forskellige muligheder og projektplanlægningen er ved at nå til med nedenstående rumdeling og placering.

                                           

Byggeriet går i gang i starten af april måned 2019.

Det er med i planerne at både hallen og motionscentret kan være i funktion under stort set hele byggeriet.