Afviklende generalforsamling —

Indkaldelse til afsluttende generalforsamling

Ramsø Hallen afholder afsluttende generalforsamling tirsdag den 16. februar 2016 kl. 19:30 i hallens cafeteria.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden under >>vedtægter<<

Som udløber af problematikken omkring ejerskabet i Ramsø Hallen afholdes der afsluttende generalforsamling og hermed også afslutningen på likvidationsprocessen med henblik på, at få afviklet Ramsø Hallen AMBA og dermed lovliggjort det nye ejerskab, som bliver Roskilde kommune.

Dette vil komme til at ske i form af:

a) Gennemgang af overdragelsesaftalen

b) Gennemsyn af likvidationsregnskab

c) Gennemgang af vedtægterne for den nye bestyrelse.

d) Forberedelse af stiftende ”Halforsamling” og ”tegning” af den fremtidige bestyrelse.

e) Valg til den nye bestyrelse

Ramsø Hallens
Bestyrelsen

Nye vedtægter Ramsø Hallen – udkast 2016