Status Ramsø Hallen —

Så er aktiviteterne ved at tage form i hal 1, dog med lidt udfordringer med hensyn til omklædningsfaciliteterne, hvor fodbold lægger betydelig mere beslag på faciliteterne i hal 1. Men med lid smidighed ser det ud til, at virke ganske godt. Dog vil skolen komme til at mærke, at et omklædningsrum en gang imellem er lukket pga. rengøring, men det er lige et spørgsmål om, at få talt sammen, således rummene ikke er optaget af rengøring, når de store hold er på.

Som I sikkert allerede har læst i dagspressen, har byrådet ved budgetforhandlingerne afsat 7,2 mio til udvidelse af Ramsø Hallen.
Det ligger nu helt fast, at forsikringsselskabet opbygger hal 2, som den oprindelig har set ud og det er her udvidelsen kommer ind i billedet, idet der kan opnås en synergi effekt ved at koble en længe ventet haludvidelse af hal 2 sammen med genopførelse af den nedbrændte del af hal 2.

Idet der ligger en stor udgift forbundet med genhusning af bl.a. de 2 gymnastik afdelinger, er der kræfter i Ramsø Hallens bestyrelse og forvaltningen, der arbejder hårdt på, at genopbygningen og haludvidelse vil være på plads, til ibrugtagning i forbindelse med skolestart 2017.

———————————–