Kommunelaseringen af Ramsø Hallen –

Som udløber af problematikken omkring ejerskabet i Ramsø Hallen i forhold til kommunens andele, har Roskilde Kommune begæret ekstraordinært generalforsamling med henblik på, at få ejerskabet lovliggjort.
Dette vil komme til at ske i form af en godkendelse af likvidationsplan for Ramsø Hallen Amba.
Yderligere information under fanen — Kommunalisering —

 

Generalforsamlingen er overstået med pæn deltagelse. Referatet og formandens beretning kommer snarest.